• Lidmaatschap

  Vrijblijvend een paar keer meetrainen?
  Kijken of handbal dé sport is voor jou? Train dan drie keer vrijblijvend mee. Stuur een mail naar tc@hvfidelitas.nl, zodat je bij het juiste team terechtkomt. 

  Wil je lid worden van onze handbalvereniging?

  Volg dan de volgende stappen:
  1.    Download het Inschrijfformulier Handbalvereniging Fidelitas en het Machtiginsformulier SEPA
  2.    Vul de formulieren zorgvuldig in en onderteken de machtiging t.b.v. de automatische incasso

  3.    Zorg dat je een recente digitale pasfoto (JPEG) van jezelf meestuurt
  4.    Lever het ingevulde formulier in bij de ledenadministratie. Dit kan op twee manieren: 
           - Via de mail: een scan plus digitale pasfoto stuur je naar tc@hvfidelitas.nl;
           - Formulier afdrukken en inleveren bij de coach van je team.

  Hierna bevestigt de ledenadministratie jouw inschrijving en hoor je wanneer je speelgerechtigd bent!

  Let op: wil je overschrijving aanvragen van een andere vereniging naar Handbalvereniging Fidelitas, dan dien je ook de overschrijving te laten goedkeuren bij je oude vereniging.

  Wil je een wijziging doorgeven?
  Wil je een wijziging (bijvoorbeeld adres, emailadres, telefoonnummer of rekeningnummer) doorgeven aan de ledenadministratie? Mail dit dan naar ledenadministratie@hvfidelitas.nl

  Hoeveel bedraagt de contributie?
  De contributie voor het seizoen 2020 - 2021 bedraagt:

   Categorie

   

   Contributie per maand

  Jaarcontributie

   H-jeugd

  5-6 jaar

  € 12,45

  € 149,40

   F-jeugd 

  7-8 jaar

  € 13,98

  € 167,80

   E-jeugd

  9-10 jaar

  € 15,28

  € 183,30

   D-jeugd

  11-12 jaar

  € 17,25

  € 207,00

   C-jeugd

  13-14 jaar

  € 18,75

  € 225,00

   B-jeugd

  15-16 jaar

  € 21,17

  € 254,00

   A-jeugd

  17-18 jaar

  € 23,28

  € 279,40

   Senioren

  19+

  € 30,79

  € 369,50

  Recreanten

   

  € 10,20

  € 122,40

  Niet spelend

   

  € 10,20

  € 122,40

  • De jaarcontributie wordt in 10 termijnen geïncasseerd (in juli en augustus vindt geen incasso plaats).
  • Prijzen zijn inclusief € 1,50 kledinggeld.
  • De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
  • De leeftijd wordt bepaald ten opzichte van de peildatum 31 december van het lopend kalender jaar. De leeftijd bepaalt de contributiecategorie, dus niet het team waarin gespeeld wordt.
  • Inschrijfgeld € 25,00 (éénmalig).

  De standaardwijze om de contributie te voldoen is via automatische incasso. Indien bij wijze van hoge uitzondering geen incassomachtiging wordt verleend, dan is het mogelijk om de contributie middels een automatische overschrijving te voldoen. Hiervoor wordt € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de contributie niet tijdig wordt betaald, dan wordt bij de eerste aanmaning € 1,00 incassokosten in rekening gebracht. Dit wordt verhoogd naar € 2,50 bij een tweede aanmaning. Bij een derde aanmaning zal de vordering worden overgedragen aan het incassobureau.

  Voor gezinnen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht de contributie. Klik hier voor meer informatie. 

  Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Leden dienen schriftelijk bij de secretaris (secretariaat@hvfidelitas.nl) hun lidmaatschap op te zeggen vóór 1 juni. 

  LEDEN DIE NA 1 JUNI OPZEGGEN, ZIJN GEBONDEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN VOLLEDIGE CONTRIBUTIE TE BETALEN !