• Start alternatieve competitie

    14 jun 2021
  • Beste jeugdleden vanaf vandaag (zaterdag 12 juni) start de alternatieve veldcompetitie.

    Gelukkig we mogen weer. Voor HV Fidelitas houdt dit in dat de F jeugd tot en met de B jeugd weer in actie gaat komen. Wij wensen jullie heel veel plezier en succes 

    Namens het bestuur

    Nico