• Vertrouwenspersoon

  Even voorstellen,

  Mijn naam is Maaike Dekkers en ik ben sinds kort de vertrouwenspersoon van onze handbalvereniging Fulmen Fidelitas. Mijn zoon Thomas speelt in het team van Heren C. Ik woon samen met mijn man Ron en Thomas en te veel huisdieren in de wijk Nieuwland. In het dagelijks leven werk ik als orthopedagoog en in september rond ik mijn opleiding tot GZ-psycholoog af. Vanuit deze functie maak ik helaas met enige regelmaat mee, dat er op een ongewenste manier omgegaan wordt met kwetsbare mensen en kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om pesten, discriminatie, agressie of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  Als vertrouwenspersoon kan ik helpen als je ongewenste omgangsvormen binnen de vereniging ervaart. Daarbij luister ik naar je verhaal en kan ik ondersteunen bij het zoeken van een oplossing of bij het indienen van een klacht. Wat we bespreken is vertrouwelijk, tenzij het gaat om strafbare feiten of zaken die gevaar opleveren voor jezelf of voor anderen.

  Neem gerust contact op, als je het gevoel hebt dat er binnen de vereniging op een ongewenste manier met jou (of je kind) is omgegaan. En het je niet lukt om dit met de ander te bespreken. Misschien heb je dit al wel geprobeerd en verandert er niets, of durf je dat niet, of lukt het op een andere manier niet. Het doel is dat jij of je kind met veel plezier en ontspanning kan blijven sporten!

  Je kunt mij op de onderstaande manieren bereiken. Vaak ben ik ook op dinsdag en donderdag tussen 19 en 20 uur bij de trainingen aanwezig.

  Telefoon: 06-39100447

  E-mail: dekkersgz@hotmail.com

 • Maaike volgt Petra Huffels als vertrouwenspersoon op. De regels stellen dat de vertrouwenspersoon bij voorkeur enige afstand van het bestuur en de vereniging heeft. Zoals bij iedereen bekend staat Petra in het hart van onze vereniging. Om deze reden is, in overleg met Petra, gevraagd of Maaike de functie wil overnemen. Het bestuur bedankt Petra dat ze de functie van vertrouwenspersoon wilde behartigen en voor de goede uitvoering hiervan.

  We wensen Maaike veel succes in haar nieuwe positie.

  Het bestuur van HV Fulmen Fidelitas.

 • Gedragsregels

  Binnen de vereniging volgen wij de gedragsregels van NOC*NSF. Deze regels geven aan waar de grenzen liggen tussen begeleiders en sporters.

  De regels op een rij: 

  • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
  • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
  • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
  • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
  • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • VOG

  Al onze coaches, trainers en begeleiders zijn in het bezit van een recent uitgegeven VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)