• Huisregels Sportterrein Handbalvereniging Fidelitas

 • Van harte welkom op dit sportpark!

  Wij hebben de volgende huisregels opgesteld zodat de gebruikers van het sportterrein optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Met het betreden van deze accommodatie geef je aan je te houden aan de hier geldende huisregels.

  Voor vragen en opmerkingen over de huisregels, neem contact op via fidelitas@handbal.nl

 • Algemeen

  • Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico.
  • De eigenaar/beheerder van de sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van jouw eigendommen, veroorzaakt door derden.
  • Vrijwilligers van HV Fidelitas zijn bevoegd om personen die zich hinderlijk gedragen of niet aan onze huisregels houden de toegang tot de accommodatie te ontzeggen of de politie te informeren.
  • Op het terrein is de Nederlandse wetgeving van kracht.
  • Legitimatie verplicht vanaf 14 jaar.
  • Honden dienen aangelijnd te zijn.
 • Veiligheid

  • Gebruikers moeten zelf zorgen voor EHBO. De EHBO koffer is te vinden op de eerste etage, in de hal van het clubgebouw. Icepacks liggen in de vriezer, in de keuken van de kantine.
  • Gebruikers dienen de aanwijzingen van eigenaar/ beheerder of diens vertegenwoordigers altijd op te volgen.
  • (Nood)uitgangen vrijhouden van obstakels.
  • Gebreken/ schade aan de accommodatie worden direct gemeld bij de eigenaar/ beheerder of diens vertegenwoordigers.
  • Gebruikers stemmen met het betreden van dit terrein toe zich te houden aan de gedragsregels van HV Fidelitas. Deze zijn te vinden op de website onder Bestuur > Gedragsregels.
 • Middelengebruik op het sportcomplex

  • Op het sportterrein is roken niet toegestaan.
  • Geen alcohol onder 18 jaar.
  • Gebruik van drugs/ middelen is verboden op het sportcomplex. 
 • Kantine

  • Aankopen worden direct afgerekend; er wordt niet op rekening gekocht.
  • Alcohol wordt niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
  • De bar en keuken zijn uitsluitend bestemd voor mensen die bardienst hebben, tenzij je een icepack uit de vriezer wil halen. Verder dient iedereen toestemming te hebben van de dienstdoende vrijwilligers.
  • Het gebruik van glaswerk buiten de kantine is verboden.
 • Parkeren

  • Houd altijd de ambulance-toegang vrij.
  • Stal fietsen/ brommers alleen in de fietsenstalling en laat ze niet slingeren of onbemand achter op overige plekken op het terrein.
  • Parkeer je auto of motorvoertuig enkel en alleen op de daarvoor bestemde/aangegeven plekken.
 • Camera gebruik/ social media

  • Tijdens trainingen, wedstrijden of evenementen kunnen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van trainingen, promotie doeleinden of nieuwsbrieven. Iedereen die ons terrein bezoekt gaat hier in beginsel mee akkoord. Indien je niet akkoord bent, kun je dit laten weten door een bericht te sturen aan fidelitas@handbal.nl.
  • Denk na voor je een bericht of foto verzendt. Ben je bewust van het mogelijke bereik van je actie. Realiseer je dat een bericht wel kan worden verwijderd, maar het zich dan al verder kan hebben verspreid.
  • Vraag je af of een bericht dat grappig bedoeld is, door anderen ook op die manier wordt uitgelegd.
  • Gebruik sociale media om elkaar positief tegemoet te treden, gebruik ze nooit om anderen te beschadigen. Let op je taalgebruik, dus geen scheldwoorden, krachttermen of andere grove uitingen.
  • Behandel team- en clubgenoten maar óók tegenstanders met respect. Beledigende, racistische, intimiderende of bedreigende uitingen zijn uit den boze. 
 • Kleedruimtes

  • Door de vereniging wordt aan elk team een kleedkamer ter beschikking gesteld voor het omkleden voor en na wedstrijden of trainingen. 
  • Indien meerdere teams tegelijk gebruik maken van een kleedkamer gebruikt ieder team één zijde van de kleedkamer. 
  • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. 
  • Kleedkamers mogen slechts betreden worden door spelers en begeleiding van het betreffende team en andere aangewezen personen. 
  • Toegang voor alle andere personen is verboden. 
  • Aanvegen en droogtrekken van de vloer voor het verlaten van de kleedkamer. 
  • Gebruik van muziekinstallaties in de kleedkamers is toegestaan, maar houd rekening met het welzijn van anderen.
  • Het maken van foto’s of cameraopnames in de kleedkamers is verboden.